.

Katzen

 


 

                      Naomi of Darling Show (Traditionell)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Vater
                                (Silmarilions Haldan Cisko)

                                                 Mutter
                                     (Palacedolls Shania)


              Love Dolls Tara Shanon (Tratitonell)

 

                                          Vater
                          (Mirandos Child of Light)

                                        Mutter
                        (Naomi of Darling Show)

 

 

 

 

 Fiorellinos Kirabella (Tratitonell)                 

 

 Vater

(Chiccats Saxon Legend)

 

Mutter

(Fiorellinos Jolanda)

 

 

Love Dolls Alecia Lesley (Tratitonell)

Vater

(Samurai of Red Sunset)

 

Mutter

(Naomi of Darling Show)

 

 .

xxnoxx_zaehler